ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE ZMĚNY - STRAŠÁK ANEBO PŘÍLEŽITOST?

Kurz na míru

Základní info

Řízení a komunikace změny představuje jednu z největších manažerských výzev a příležitostí. Stačí porozumět dynamice lidské reakce na změnu a typologii lidí z pohledu přijímání změn a prostor pro úspěch se otevře. „Povězte lidem, co potřebují slyšet!“


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí: 

  • Pochopit vliv změny na myšlení a chování lidí z pohledu neuropsychologie.
  • Pracovat s třemi složkami změny (racionální, emocionální, konkrétní kroky ve změně).
  • Řídit změnu: chápat přirozené pochody v průběhu přijímání změny, umět je  využít, mapovat rizika při zavádění, stanovit kritické podmínky.
  • Komunikovat dlouhodobé i radikální změny podřízeným tak, aby pomohli lidem vnímat změnu motivačně a urychlili její přijetí. 
  • Konstruktivně zvládat odmítavou reakci a odpor druhých vůči zaváděným změnám.


Metodika:
Klíčové principy Change Managementu demonstrujeme řadou příkladů i skupinovým cvičením. V použité případové studii účastníci pochopí zákonitosti oznamování a řízení změn, které následně prakticky nacvičí v několika modelových situacích. Pracujeme s využitím připravených situací i s reálnými zadáními účastníků metodou produkčních týmů.

ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE ZMĚNY - STRAŠÁK ANEBO PŘÍLEŽITOST?

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.