Rétorika

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Kurz je určen těm, kteří chtějí zdokonalit a zkultivovat své mluvené projevy a řečová vystoupení.


Cíle semináře:
Účastníci získají teoretické pozadí z oblasti kultury řeči a přípravy mluvených projevů. Důraz je kladen na praktické procvičování vybraných zvukových jevů a vlastní řečnická vystoupení, včetně nahrávky a následného rozboru.


Obsah:
Teoretická část:
technika řeči
ulehčení mluvního výkonu + hygiena hlasu
příprava projevu
přednes projevu a nonverbální komunikace
Praktická část:
procvičování vybraných zvukových jevů
úvodní projev
nepřipravený projev
čtení


Metody:
teoretické pozadí - výklad
cvičení: technika řeči, výslovnost, slovní zásoba
vlastní vystoupení: projevy různého typu - nahrávání, poslech, rozbor


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Technika řeči:
dýchání, tvoření hlasu a tvoření hlásek
síla a výška hlasu, tempo, pauzy
práce s mikrofonem
ulehčení mluvního výkonu, hygiena hlasu, tréma
Příprava projevu a jeho přednes:
dělení projevů
přednes spatra nebo podle písemných podkladů
téma a zaměření projevu na posluchače, třídění a hodnocení materiálů a informací
struktura projevu: začátek projevu (typy úvodů), hlavní část a její uspořádání, konec projevu
chyby řečníka
Řečnické figury a tropy
Posluchač - zvýšení jeho zájmu, kontakt, chyby řečníka
Osobnost řečníka

Poznámka: Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní audiokazetu a odborný text pro nácvik čtení (upřesníme před konáním kurzu).

Rétorika

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.