RÉTORIKA

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Rétorika aneb umění přesvědčivě a srozumitelně podat myšlenky. Program účastníkům přináší zdokonalení v oblasti jazykových i hlasových aspektů mluveného projevu. Stranou nezůstává ani struktura prezentace a příprava na různé situace, vyžadující veřejné vystoupení.

Jak říkal W. Churchill: „Dobrý projev se skládá ze zajímavého začátku a úderného konce. Odstup mezi nimi by měl být pokud možno co nejkratší.“

 

Cíle programu

 • Naučit se dovednosti přesvědčivého mluveného projevu pro různé situace
 • Osvojit si strukturu různých typů veřejných vystoupení
 • Zdokonalit jazykové prostředky pro působivý mluvený projev
 • Získat znalosti a dovednosti z oblasti techniky řeči

 

Obsah programu

 • Komunikace verbální a neverbální, jejich vztah a účinek
 • Struktura různých mluvených projevů (informativní a přesvědčovací prezentace, poděkování, vyznamenání, předávání ceny atd.)
 • Jazykové prostředky působení na druhé lidi
 • Jak verbálně oživit svůj projev a vzbudit pozornost posluchačů
 • Technika mluveného projevu (cvičení) a práce s hlasem

-       správné dýchání

-       tvoření hlasu

-       artikulace

-       modulace

-       tempo řeči

-       větný přízvuk a důraz na podstatné části sdělení

 • Přesvědčivost projevu – souhra emocionálního a logického působení
 • Zapojení posluchačů do interakce v rámci vystoupení
 • Zvládání emocí ve vlastním projevu
 • Působivý úvod a vypointovaný závěr vystoupení

 

Užitečné Vám může být i ... a nebo ...  

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. video a audiotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení

 

 

Klíčová slova

rétorika, řečník, projev, verbální, komunikace, proslov, vystoupení, hlas, jazyk, tréma, artikulace, modulace, intonace, dikce, dýchání, technika řeči, řeč, mluvený projev, prezentace, prezentační dovednosti, komunikace, komunikační, PR, mluvit

RÉTORIKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.