Řešení problémů a rozhodování - Kepner Tregoe

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurzu účastníci získají celkový přehled o rozhodovacích procesech a postupech řešení problémů, které jsou základem obchodních úspěchů klientů firmy KEPNER – TREGOE již více než tři desetiletí. Účastníci se podrobně seznámí s procesy, s jejichž pomocí lze kombinovat informace, úsudek a zkušenosti tak, aby přispěly k úspěšnému řešení komplexních problémů a k přijímání prozíravých rozhodnutí a budou mít možnost osvojit si použité metody interaktivním přístupem během řešení případových studií jak ve skupinách, tak i jednotlivě.

Řešení problémů a rozhodování - Kepner Tregoe

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.