ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ANALÝZA KOŘENOVÝCH PŘÍČIN

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Získat správné znalosti a dovednosti týkající se analýzy kořenových příčin problémů s cílem stanovení správných a efektivních nápravných opatření.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň:

- Účel a požadavky norem manažerských systémů
- Stromový diagram
- Zvláštní a náhodné příčiny (využití regulačních diagramů)
- Strukturovaná metoda 8D
- Flow Charts
- Brainstorming
- Ishikawův diagram
- Metoda 5x proč (5WHY?)
- Metoda DOE
- Nápravné opatření, verifikace a validace
- Případové studie

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ANALÝZA KOŘENOVÝCH PŘÍČIN

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.