Řešení problémů 3 - Kreativní řešení problémů

Základní info

CÍLOVÁ SKUPINA
vyšší management, THP, manažeři projektů,

Kreativní řešení problémů je pro spoustu lidí nedosažitelný cíl… v jejich hlavách, ne v realitě. Každý z nás myslí kreativně a stejně tak i umí využít kreativitu k řešení problémů. U složitých, těžko uchopitelných problémů není snadné předem jednoduše vybrat kritéria, ale ani identifikovat problém, nebo jej analyzovat. V situacích, kdy je vhodné se podívat na řešení problému v co největší komplexnosti, případně nově (neboť tradiční postupy selhávají, nebo nepostačují) využíváme metody kreativního řešení problémů.

CÍL

Jak si poradit s problémy, které jsou na první pohled příliš rozsáhlé, nebo se neustále vrací? Tento trénink je určen výhradně těm, kteří chtějí problémy řešit jinak. Rozšíříte si svůj repertoár kreativních metod, vhodných pro uplatnění v praxi, a to jak při individuální činnosti, tak při skupinové nebo týmové práci.

Seznámit se s přínosy a složkami kreativity. Zjistit jak eliminovat bariéry tvořivosti a jak kreativitu rozvíjet.

OBSAH

  • Teoretický úvod do problematiky, systematické a konstrukční řešení problémů, úhly pohledu, síla týmu,
  • Rutina versus kreativita, Složky kreativního myšlení, limity myšlení-limity řešení, bariéry tvořivosti, jak s nimi pracovat, individuální, skupinové a týmové uplatnění kreativních metod
  • Fáze kreativního procesu: Orientace v problému, definice cíle, hledání řešení, hodnocení řešení, rozhodnutí
  • Metody pro jednotlivé fáze kreativního procesu: Myšlenkové mapy, Brainstorming, brainwriting a jejich variace, principy „selského rozumu“,
  • Metody hodnocení návrhů – redukce, sdružování, párové srovnávání  Účastníci provedou sérii interaktivních cvičení, která posílí jejich tvořivou stránku a naučí je používat konkrétní techniky při řešení problémů.

 

Informace - pořadatel: 
AHA PR Agency, s.r.o.
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 
tel. 241 442 070
aha@agentura-aha.cz
www.agentura-aha.cz

Řešení problémů 3 - Kreativní řešení problémů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.