Řešení konfliktů vyjednáváním a mediací

Základní info

Témata kurzu

  • styly vyjednávání a jejich kombinace ve strategiích
  • poznávání zájmů a zvládání emocí při vyjednávání
  • vyjednávací triky a vyjednávání v obtížných situacích
  • zprostředkovávání dohod pomocí mediace
  • rozhodování o způsobu řešení v různých fázích vývoje konfliktu

Naučíte se konflikty nejen řešit, ale i využívat ve prospěch rozvoje svých firem a mezilidských vztahů.

Seznámíte se s mediací – tedy řešením sporů za účasti neutrálního experta – mediátora. Mediační prvky je možné využít při vyjednávání i v managementu.

Pochopíte, jak reagovat v situacích, kdy Váš vyjednávací partner předstírá nezájem, demonstruje sílu nebo používá triků a jak reagovat na změnu stylu partnera.

Možná nevíte, že

lektor se zabývá vyjednáváním a mediací již více než dvacet let. Napsal na toto téma několik knih, z nichž Konflikty a vyjednávání vyšly již ve třetím vydání.

Jak kurs probíhá

Je interaktivní, zaměřený na prožitek a facilitovanou diskusi. Poznatky jsou odvozovány v diskusích a ze sehrávek, zejména v odpoledních hodinách dominují kursu nácviky dovedností. Do druhého pokračování kursu je zařazen blok, umožňující poznat vlastní silné a slabé stránky při řešení konfliktů.

Řešení konfliktů vyjednáváním a mediací

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.