Recruitment

Kurz na míru

Základní info

Lidské zdroje jsou to nejcennější, co firma má. S takovým výrokem jste se jistě mnohokrát setkali a má už spíše charakter fráze. Tím ovšem nepřestal být pravdivý. Navíc lidské zdroje nejsou pouze to nejcennější, co firma má, je to také to nejdražší.

Hledání nových pracovníků je obtížná a nákladná záležitost. Neobsazené posty znamenají často ještě výraznější ztráty. Následky chybných rozhodnutí při hledání a získávání nových pracovníků mívají rovněž značné finanční dopady.

Manažeři se celého procesu zúčastňují stále častěji a ve větší míře. To je jistě v pořádku. I tam, kde je výběr pracovníků zejména úlohou personálního oddělení, zůstává na manažerovi, aby co nejpřesněji popsal, koho vlastně má personalista najít. Častější je situace, kde se personalista v různé míře procesu zúčastňuje, hlavní slovo při výběru však má příslušný manažer. A to i přesto, že na rozdíl od personalisty není manažer pro tuto činnost vybaven příslušnými znalostmi a dovednostmi.
Charakter kurzu:

2 denní interaktivní kurz s řešením případových studií a praktickým nácvikem

maximální počet účastníků: 8

cena zahrnuje: pozvánku, vlastní trénink, tištěné materiály a certifikát pro každého účastníka
Pro koho:

všichni, kdo se zúčastňují výběru a náboru nových pracovníků mimo svůj hlavní obor (manažeři všech linií)
Cíl:

* pochopit recruitment jako proces a zaměstnání jako vztah dvou stran

* pochopit jednotlivé fáze výběru pracovníků

* zvládnout přípravu a konkretizaci kritérií pro výběr pracovníků

* zvládnout přípravu a provedení přijímacího pohovoru

* seznámit se s činností předcházející vlastní pohovor a s činností navazující na výběrový proces
Osnova:

* Recruitment jako proces

* Jednotlivé etapy

* Určování kritérií pro výběr pracovníků = koho vlastně hledáme?

* Kde svého kandidáta najdu? (Hledání uvnitř firmy, u konkurence, na školách...)

* Jak svého kandidáta poznám?

* Předvýběr kandidátů (např. podle životopisů)

* Příprava pohovoru

* Vedení přijímacího pohovoru (vhodné otázky, místo, struktura)

* Vlastní výběr kandidátů (= zhodnocení pohovorů)

* Další možné postupy (doplňkové metody, testy, assessment centra)

* Práce po pohovorech

* Jak kandidáta přesvědčíme, aby nastoupil právě k nám?

* Zkušební období

Recruitment

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.