PSYCHOLOGIE JEDNÁNÍ - jak efektivně jednat s lidmi

Základní info

Cíl
Kurz je zaměřen na efektivní jednání a komunikaci s lidmi, která vede k vytvoření ducha spolupráce v zaměstnání i soukromí. Poznatky z psychologie jednání aplikované pro praxi jsou vodítkem pro každého, kdo jedná s lidmi, na koho jsou kladeny vysoké pracovní nároky, kdo chce úspěšně zvládat pracovní i osobní život a aktivně pracovat na rozvoji své osobnosti.

Metody a forma výuky
2 denní seminář s využitím metodiky NLP, testy, cvičení

Obsah

  • Co je podstatou efektivního jednání s druhými
  • Transakční analýza - rozbor mezilidských vztahů a komunikace
  • Komunikace v typech rodič, dítě, dospělý
  • Psychologie jednání a NLP (neuro-lingvistické programování)
  • První kontakt a navazování pozitivního vztahu (budování raportu)
  • Komunikace faktu versus komunikace emocí
  • Efektivní techniky dotazování a dovednost naslouchat

PSYCHOLOGIE JEDNÁNÍ - jak efektivně jednat s lidmi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.