Prospěšné vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Kdo je připraven, není ohrožen.?

Každý den prožíváme mnoho situací, které jsou velmi složité. Musíme někdy složitě vyjednávat s kličkujícím zákazníkem, nepřístupným prodavačem či nákupčím, neústupným šéfem nebo rozčileným partnerem. Pod vlivem stresu se i příjemní, rozumní lidé mohou změnit ve vzdorující oponenty. Jednání pak mohou uváznout na mrtvém bodě, nebo zcela selhat. Ideálním cílem je dosáhnout výsledku, který je přijatelný pro všechny zúčastněné. Obstát při vyjednávání znamená zvládnout náročnou přípravu i vlastní těžký průběh jednání. Jak tedy prospěšně vyjednávat? Odpovědi na tuto a další otázky Vám pomůže najít tento seminář.

Účastníci se naučí a natrénují:
Stanete se vyjednavači. Naučíte se zásady, jak se připravovat na vyjednávání s Vaším partnerem. Budete umět při vlastním vyjednávání využívat postupy, které vedou k oboustranně přijatelnému cíli. Naučíte se, jak neustupovat ze svých požadavků a podmínek, pokud sami nebudete chtít a přitom neudělat z partnera v jednání protivníka nebo nepřítele.

Firma získá:
Osobnosti, které jsou schopny komunikovat ve vypjatých situacích, mezi které vyjednávání určitě patří. Zvýší se počet jednání, při kterých "vyjednavač? dosáhne nejlepšího možného výsledku. Bude hájit zájmy Vaší firmy a přitom bude pečovat o vztahy.

Prospěšné vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.