PROJEKTOVÝ MANAŽMENT II.

Základní info

Cieľ kurzu:

V náväznosti na PM I. pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie cieľov a úloh v jeho realizačnej a ukončovacej fáze, optimalizácia kvality, času a nákladov, kontrola a riadenie zmlúv, zvládnuť pokročilé nástroje PM.

Kurz je určený manažérom, projektovým vedúcim špecialistov firiem.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Organizácia práce projektového tímu: Kick-Off meeting, Status meeting, Close-up meeting, postavenie projektového tímu v organizácii.

2. Časový manažment projektu a TOC: aplikácia teórie obmedzení, kritická cesta versus kritická reťaz.

3. Monitoring projektu a riadenie zmien: podľa špecifikácie, podľa časového harmonogramu, podľa rozpočtu, integrovaný prístup.

4. Vyhodnotenie projektu: oficiálne odovzdanie, zdokumentovanie a využitie skúseností.

5. Multiprojektové riadenie: harmonizácia projektu s ostatnými projektami vo firme, multitasking, správne stanovenie priorít.

6. Súčasné trendy v aplikácii PM.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT II.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.