PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Základní info

Cieľ kurzu:

Praktické zvládnutie nástrojov projektového manažmentu, v súlade s ISO 10006, QS9000 a VDA vytvoriť predpoklady pre štandardizáciu prístupu k riadeniu projektov, aplikácia nových poznatkov vo vlastnej organizácii.

Kurz je určený pre manažérov, projektových vedúcich a špecialistov vo firme.

Obsah kurzu:

1.Definícia projektu – poslanie, kritické faktory úspechu, štúdia uskutočniteľnosti – Feasibility study.

2.Plánovanie projektu – projektový tím, dekompozícia cieľov, sieťové grafy, plánovanie rizík.

3.Realizácia projektu – míľniky projektu, riadnie a optimalizácia ukazovateľov projektu.

4.Ukončenie projektu – vyhodnotenie splnenia cieľov, analýza kritických miest a príležitostí.

5.Počítačová podpora PM – v MS Project 2000.

6. Praktické otázky vedenia a práce v projektovom tíme.

7. Aplikácia na vlastný projekt.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.