Projektový manažer

Kurz na míru

Základní info

Absolventi obdrží po úspěšném složení závěrečné zkoušky Osvědčení o rekvalifikaci, podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb.

Určeno pro

Uchazeče, kteří mají zájem o komplexní a ucelenou rekvalifikaci na pozici projektového manažera, vedoucí pracovníky, zaměstnance s potenciálem k vedení projektů, zaměstnance podílejících se na projektech.

Doba trvání

150 hodin / 19 dní

Přínos

Absolvent se naučí prakticky využívat nadřazené firemní strategie, zpracovat měřitelné cíle a metriky včetně zvládnutí týmové práce, plánovat a realizovat projekt orientovat se v operačních programech.

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Ukončení program

Vzdělávací program je završen obhajobou zpracované závěrečné práce a závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části před zkušební komisí

                                                                                                        Více informací naleznete zde:

Projektový manažer

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.