Projektové týmy

Kurz na míru

Základní info

- aktivní účast v týmu, vedení projektového týmu

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Projektový přístup je v mnoha firmách běžně užívaným způsobem řešení nerutinních úkolů. Vedení projektových týmů, ale i samotné působení v nich, však klade na pověřené pracovníky specifické nároky, které se v mnohém liší od standardního působení v hierarchické struktuře firmy.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří bývají nominováni jako členové či vedoucí projektových týmů. Vysoce interaktivní formou připomene zásady projektového řízení, upozorní na specifika a úskalí projektového přístupu a připraví pracovníky na působení v projektových týmech.

Dílčí témata kurzu
Principy projektového přístupu, zúčastněné subjekty a jejich role, fáze projektu, projektový tým, týmová komunikace a komunikace s ostatními subjekty, skloubení projektové práce s působením v liniové struktuře, role šéfa týmu a budování pozice lídra, vedení porad, výstupy a zhodnocení.  

Konkrétní užité techniky
Týmové kreativní úkoly jak model projektů, skupinové rozbory průběhu řešení, interaktivní výklad lektora, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

Projektové týmy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.