Projektové řízení - Konec nahodilosti

Kurz na míru

Základní info

Program kurzu:
1 Úvodní slovo zástupce managementu firmy.
2 Základní pojmy (Projekt, Projektové řízení)
3 Organizace projektu;
* Organizační struktury projektového řízení;
* Funkcionální organizace (Analýza, Proveditelnost, Návrh, Realizace, Využívání, Likvidace).
4 Úspěšnost projektového řízení
* Principy úspěšnosti (Exaktnost, Objektivnost, Podstatnost, Podrobnost, Podklady, Jednoduchost);
* Definice projektového úspěchu (Omyly - čeho je nutné se vyvarovat, Naděje - co je nutné udělat).
5 Nástroje projektového řízení
* Rozhodovací stromy;
* Metoda kritické cesty;
* Sledování průběhu projektu (realizace);
* Řízení času;
* Řízení zdrojů a nákladů;
* Požadavky jakosti ČSN ISO 10 006;
* Systém kritérií kontroly termínů a nákladů
* Hodnotová analýza;
* Analýza vytvořené hodnoty (EVA) pomocí MS Project;
* Projektové šablony.
6 Cvičení
* Práce na případové studii dodané lektorem. Ruční výpočet případové studie v metodě CPM;
* Nasazení výpočetní techniky. Microsoft Project MP2000.

Vybavení:
Optimální počet účastníků je 8 - 12. Flipchart, fixky, datový projektor, notebook s nainstalovaným MS Project 2003 mám vlastní. Demonstrace softwaru má v kurzu jen okrajový význam a je jí věnována poslední hodina.
Texty mám vlastní v češtině - dle dohody dodám komplet, nebo originály s logem firmy k množení a vazbě (31 stran).
O projektovém řízení byly popsány tuny papíru. Většinou se to nedá číst. Kurz nepřináší žádné šokující vynálezy, je utříděním a zopakováním poznatků. Jedná se o jakousi diskusní dílnu, prvotně vycházející z mých dlouholetých zkušeností v oboru.

Čas
Optimální uspořádání kurzu je 1 den.

Místo, termín
Kdekoliv, kdykoliv.

Materiály
Všichni účastníci obdrží text 31 stran. Obsahem kurzu je dále mnoho doplňkových materiálů k prohlížení během kurzu, soubor cvičení a případových studií.

Honorář lektora
Účtuji fakturou 8.000 Kč za jeden lektorský den, t.j. cca 10 výukových hodin po 45 minutách. Originál textů, nocleh a strava je v tom. Dále účtuji dopravu 7 Kč/km, při vzdálenostech nad 100 km od Prahy. Pokud chce firma dodat texty rozmnožené a svázané, přiúčtuji tyto práce dle stvrzenky. Většina firem si však rozmnožování a vazbu textů provádí sama (externě jsou náklady cca 60 Kč za jeden výtisk, podle toho, kam to dám množit). Honorář lektora chápu jako první návrh, jako vše, může být předmětem diskuse.

Projektové řízení - Konec nahodilosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.