Projektové řízení

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Pochopit podstatu projektového řízení, jeho principy, metodiku a možnosti uplatnění u interních i externích projektů. Osvojit si znalosti potřebné pro přezkoumání projektu, sestavení smlouvy, sestavení projektového týmu, stanovení pravomocí a odpovědností jednotlivých členů týmu, motivačního systému pro tým, řízení rizik, nákladů a finančních toků projektu, atd. až po závěrečné vyhodnocení realizovaného projektu/zakázky.

Obsah :
Podstata projektového řízení a jeho hlavní cíle
Interní a externí projekty
Pravomoci, povinnosti a odpovědnosti projektového manažera
Složení a pracovní náplň členů projektového týmu
Organizace projektu včetně řízení porad
Motivační systémy pro projektové týmy
Přezkoumání projektu a návrh smlouvy
Sestavování časového harmonogramu projektu
Projektový controlling, řízení nákladů a cash flow projektu
Projektový reporting
Řízení rizik projektu

Projektové řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.