Projektové řízení I.

Základní info

Manažerské dovednosti
Řízení projektů představuje proces plánování, koordinování a řízení úloh
a zdrojů pro dosažení definovaného cíle, obvykle za daný čas, s definova-
nými zdroji a s omezenou cenou. Mezi základní principy při řízení projektů
patří plánování projektu, organizace projektu, rozpočet projektu, odhad
a kontrola spotřeby zdrojů a času, řízení rizik projektu, řízení změn a pro-
jektová dokumentace.

Komu je školení určeno

• všem, kteří řídí interní projekty a snaží se implementovat nové systémy
• pracovníkům, kteří jsou odpovědní za řízení zakázek a projektů
• členům projektových týmů
• všem, kteří spíše začínají v oblasti řízení projektů a cítí potřebu osvojit si
  a zdokonalit některé klíčové dovednosti
• těm, kteří dostávají komplexní jednorázové pracovní úkoly, nebo před nimi stojí ambiciózní cíle
• všem, kteří mají zájem se v této oblasti rozvíjet a vzdělávat

Obsah školení

• definice projektu a základní principy projektového řízení
• kompetence manažera (hard a soft skills)
• cíle a jejich kategorizace
• struktura a hierarchie projektových úkolů
• nástroje a postupy projektového řízení

Co Vám školení přinese

Naučíte se definovat projektový cíl a plánovat jak vy a Váš tým splníte
podmínky. Získáte základní znalosti o problematice projektového řízení
a nutných kompetencí manažera. Seznámíte se se základními principy říze-
ní projektu a naučíte se je aplikovat v konkrétním kontextu. Budou Vám také
představeny možnosti dalšího vzdělávání a certifikací podle mezinárodní
asociace projektových manažerů IPMA.

Projektové řízení I.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.