Project Management (licencovaný kurz Kepner-Tregoe)

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz bude přínosem pro pracovníky stojící v čele projektů i pro nové manažery i pro ty, kdo potřebují zdokonalit své techniky a postupy v projektovém managementu. I pracovníci, kteří na projektech pouze spolupracují, se zde mohou naučit, jak v roli člena týmu co nejvíce přispět k optimálním výsledkům projektu. Výuka jednotlivých technik probíhá tak, ž

Lektor:

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., jedna z prvních členů fakulty Českého manažerského centra (dnes CMC Graduate School of Business), kde působila jako ředitelka programu MBA a výkonná děkanka. Nyní vyučuje převážně v programech MBA, v kurzech Rozhodovacích technologií, TQM, Operační analýzy a Řízení projektů. Je certifikovanou lektorkou společnosti Kepner-Tregoe, vede tréninkové programy zaměřené na analýzu problémů a rozhodování a řízení projektů. Vystudovala aplikovanou matematiku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, do roku 1989 pracovala v Ekonomicko-matematické laboratoři ČSAV. Přednáší v programech MBA na řadě evropských a severoamerických univerzit.

Kepner-Tregoe je vedoucí mezinárodní konzultační firmou hledající neustále cesty jak zlepšit efektivnost jednotlivců, skupin i organizací prostřednictvím nových přístupů jak v strategickém, tak operačním rozhodovacím procesu. Firma založená před 30 lety operuje dnes ve 44 zemích. Tisíce organizací profitují z konzultací a programů orientovaných na konečné výsledky.

Společnost KT je v České republice zastoupena výhradně CMC Graduate School of Business.

e účastníci pracují na vlastních projektech, čímž je formou praktické aplikace poznatků zajištěna maximální míra porozumění zásadám projektového řízení. Během kurzu jsou všechny projekty rozděleny do tří fází-definiční, plánovací a realizační a používají prověřených nástrojů projektového řízení, vyvinutých firmou Kepner-Tregoe.Jazyk: česky

Project Management (licencovaný kurz Kepner-Tregoe)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.