Program "CESTA ZMĚNY"

Kurz na míru

Základní info

Modelem EFQM provádíme hodnocení postavení organizace, jejich silných a slabých stránek v devíti základních oblastech.
Model vychází z principu TQM a poskytuje komplexnější, propracovanější a metodologicky dokonalejší přístup k rozvoji firmy než ISO 9000.
Hodnocení probíhá v 9 základních oblastech :

A) Hodnocení stavu firmy na základě EQFM modelu
vedení lidí ve firmě
politika a strategie firmy
rozvoj zaměstnanců ve firmě
péče o zdroje firmy
řízení procesů ve firmě
vztah k zákazníkům
vztah k zaměstnancům
vztah k okolnímu prostředí
klíčové výsledky výkonnosti

B) Firma jako vyvážený celek
aktivní přístup ke změnám
komunikace uvnitř firmy a vztahy na pracovišti
firemní kultura - síla sdílených cílů a hodnot
sounáležitost a loajalita zaměstnanců k firmě
image firmy

C) Trénink týmové spolupráce
komunikační dovednosti v týmové spolupráci
zvládání krizové situace a řešení konfliktů
strategie řešení a týmové rozhodování
motivace pracovního týmu

D) Individuální dovednosti klíčových zaměstnanců
sebemotivace k pracovnímu výkonu
koučink - nový přístup ke spolupracovníkům
komunikační typologie - umění domluvit se s různými typy
analytické a tvůrčí řešení problémů - umění správně se rozhodnout
plánování a využívání pracovního času
delegování úkolů a řízení porad
zvládání emocí
projektové řízení

E) Jak si udržet zákazníky
osobní komunikace s jednotlivými typy zákazníků
péče o zákazníka
vedení reklamačních řízení - námitky a jejich zdolávání
základy obchodní psychologie
budování řízeného nákupu

Program "CESTA ZMĚNY"

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.