PROFESIONÁLNÍ IMAGE

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Účastníci se seznámí s tím, co image tvoří, a to jak po stránce zevnějšku, tak z hlediska celkového působení osobnosti. Program posiluje ztotožnění účastníků s tím, že právě oni jsou reprezentanty společnosti.

Kurz je zaměřen na osvojení si zásad společenského vystupování, a to jak pro účely pracovních jednání, tak i pro společenské akce.  

Účastníci dostanou doporučení, jak sladit svůj šatník tak, aby jeho jednotlivé prvky byly v souladu, podporovaly účinnost jejich profesionální role a zároveň respektovaly osobitost jednotlivce.  

 

Program je možné připravit pro muže, pro ženy i pro smíšené skupiny. Vhodné je jeho zařazení také v rámci firemních konferencí, např. jako „dámský program“.

 

Cíle programu

 • Uvědomit si výhody synergie image společnosti a image jejího představitele
 • Získat doporučení k úpravě svého zevnějšku tak, aby posiloval působení vnitřně přijaté profesní role
 • Naučit se využívat svůj image k posílení vlastní manažerské či vyjednávací pozice
 • Posílit jistotu vystupování v různých pracovních i společenských situacích

 

Obsah programu

Business sféra – příprava na pracovní jednání                              

 • Společenské vystupování jako jedna z podstatných součástí profesionálních vztahů
 • Profesionální působení manažera jako reprezentanta firmy aneb image není jen zevnějšek

-       jednotlivé složky image

-       první dojem a prvky, které působí na vytvoření profesního statusu

 • Využití základů společenské etikety v běžné business praxi (představování, seznamování, oslovování, předávání darů atd.)
 • Zásady protokolu a specifika při setkávání s představiteli vrcholných orgánů státní správy a se zahraničními návštěvami
 • Úrovně oblékání, poradenství v oblékání s ohledem na druh očekávaného jednání (business a casual styl, výběr a kvalita oděvu, sladění jednotlivých součástí)
 • Osobní styl a působení barev - skladebnost šatníku
 • Výběr vhodných barev pro daný typ (ukázka teplých a studených barev)

 

Společenská sféra – příprava na společenskou akci                               

 • Pozvánky a reakce na pozvánky, význam zkratek na pozvánkách
 • Vybrané společenské podniky – charakter těchto podniků a zásady účasti na nich
 • Stolničení
 • Výběr vhodného oděvu a doplňků pro dané příležitosti
 • Praktická doporučení pro každodenní situace – jak absolvovat více různých pracovních a společenských akcí za den, praktické tipy pro údržbu oděvu na cestách atd.

 

Další související kurzy naleznete zde


Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink
 • praktická cvičení a případové studie
 • praktické ukázky (oděvy, doplňky, brýlové obruby, líčení atd.)
 • diskuse nad ukázkami vizitek, pozvánek, vhodných/nevhodných oděvů atd.

 

Klíčová slova

image, reprezentant, představitel, zevnějšek, oděv, společenské chování, etiketa, protokol, společenské akce, návštěvy, barevná typologie, šatník, dámský program, osobnost, stolničení

 

PROFESIONÁLNÍ IMAGE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.