PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ MANAGEMENT PODNIKU

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Kurz je určen absolventům středních i vysokých škol,kteří mají zájem o ekonomické disciplíny,teorii a praxi kvalitního profesionálního finančního managementu dlouhodobě úspěšných podniků a zájemcům o rekvalifikaci.

Hlavní cíle:Kurz umožní získat nezbytné teoretické znalosti a zároveň si prohloubit i praktické dovednosti požadované pro výkon zaměstnání.

Obsahová náplň kurzu se člení do čtyř bloků s následujícími předměty:
?Ekonomie,Marketing,Manažerská ekonomika,Daňová teorie a politika
?Účetnictví,Úvod do pojišťovnictví,Podnikové finance a finanční plánování,Finanční analýza podniku,Český kapitálový trh,Zdroje financování podniku,Alternativní zdroje financování podniku
?Úvod do studia práva,Ústavní právo,Občanské právo,Obchodní právo,Psychologie, Sociologie
?Základy informatiky,Matematika,Ekonomická statistika,Investiční matematika, Finanční matematika

Rozsah:4 semestry (72 hod./semestr)

Organizace:Soustředění v rozsahu 12x6 hodin (1 odpoledne v týdnu)nebo 5x14 hodin (pátek odpoledne a sobota)za každý semestr.

Vstupní požadavky:Ukončené středoškolské vzdělání a podání přihlášky ke studiu.Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.

Způsob zakončení:Absolvent kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování v případě,že splní všechny předepsané povinnosti u jednotlivých předmětů (zkoušky,klasifikované zápočty a zápočty)a obhájí závěrečnou písemnou práci.

Bakalářské studium:Absolvent kurzu má možnost přestoupit na řádné bakalářské studium,obor Bankovnictví nebo Pojišťovnictví.Předměty,které se vztahují k vybranému oboru,mu budou uznány,což umožní ukončit řádné vysokoškolské studium a získat titul Bc.za 1 rok.

PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ MANAGEMENT PODNIKU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.