Procesní řízeni

Kurz na míru

Základní info

Procesné riadenie

 

Typ aktivity: Seminár

Dĺžka trvania: 2 dni

Kód: MJBP001

 

  • Čo je proces
  • Čo je procesné riadenie
  • Rozdiel medzi procesným a funkčným riadením
  • Ako zaviesť procesné riadenie v organizácii poskytujúcej služby
  • Procesný cyklus
  • Monitorovanie a zlepšovanie procesov

 

Cieľ aktivity:

  • Po absolvovaní prvého dňa seminára budú mať účastníci znalosti o tom čo je to proces, aké sú rozdiely medzi procesným a funkčným riadením, aké výhody môžu získať pri zavedení procesného riadenia vo svojich organizáciách. Ďalej budú mať poznatky aký vzťah medzi procesným riadením a systémom manažérstva kvality. Účastníci po absolvovaní druhého dňa semináru budú schopní zadefinovať základné roztriedenie procesov vo svojich organizáciách, vytvoriť jednoduchú procesnú mapu a pripraviť v hrubých rysoch projekt pre zavádzanie procesného riadenia vo svojich organizáciách.

 

Cieľová skupina:

  • Seminár je určený najmä majiteľom, riaditeľom organizácií, vrcholovým manažérom, manažérom kvality, vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu, ostatným záujemcom.

Viac na www.mjbcommunication.com

Procesní řízeni

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.