Procesní přístup při uskutečňování změny

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholový, střední a výkonný management, připravující změny řízení společnosti a certifikaci firmy podle nového znění normy ISO 9001/2000.


Cíle semináře:
Naučíte se pojmenovat, popsat a zmapovat klíčové podnikové procesy. Seznámíte se s postupem při přepracování procesů, vybráním procesu pro přepracování s využitím základních technik generování myšlenek, jejich zpracováním a postupem při zavádění změny.


Obsah:
Popis procesu - jeho hlavní znaky
Techniky generování myšlenek a jejich zpracování
Potup při přepracování procesů
Postup při zavádění změny
Software pro podporu mapování procesů
Výhody procesního přístupu


Metody:
Výklad, diskuze.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
V konkurenčně zaměřeném světě je třeba metod, jimiž si firma zajistí náskok před ostatními nebo je dostihne dřív, než jí definitivně uniknou. Ve složitém světe potřebujeme mechanismy, které dokáží zdánlivě komplikované věci zjednodušit. Abychom mohli zjednodušovat, musíme nejdříve umět popsat všechny rozhodující procesy, které ve firmě probíhají.

Technika, která je schopna postihnout proces v celém jeho komplexu a zobrazit ho ve formě jednoduché a nepřehuštěné mapy, je metody zvaná strukturovaná procesní analýza. V ní je složitý proces graficky znázorněn diagramem toku dat (procesní mapou), zpracovaných na různé úrovni podrobnosti. Je jednoduchým a přehledným znázorněním toku vstupů a výstupů, dává jasný přehled o činnostech na jednotlivých stupních dekompozice.

Nová norma ISO 9001/2000, vyžaduje procesní přístup, procesní popsání organizace. Procesní mapa firmy, vytvořená diagramem toku dat, je plně využitelná pro dokumentaci systému řízení jakosti, jak vyžaduje ISO 9000.

V semináři popisujeme techniky generování myšlenek a metodu, vhodnou pro vybrání procesů pro přepracování, které by měli vedoucí pracovníci a manažeři používat, aby obrodili své firmy pro konkurenci v nových, globálních podmínkách.

Procesní přístup při uskutečňování změny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.