Procesní management

Kurz na míru

Základní info

Termín konání: 25.6.2009

Určeno pro

Manažery, kteří chtějí pochopit vazbu mezi controllingem a jakostí, nové pracovníky pracující v systému jakosti, pracovníky ekonomických útvarů, kteří chtějí rozšířit své znalosti o problematiku řízení procesů a jakosti.

 

Cíle kurzu

 

Seznámit se základními principy controllingu, měřit znamená řídit procesy – výstavba procesně orientované organizace, způsoby měření procesů – ABC, ABC/M, ABB/P

Program kurzu

  • Controlling - pojetí, principy, controller, instituce nebo proces

  • Metody založené na diferencované přirážkové kalkulaci

  • Metody založené na procesním přístupu

  • Procesní řízení – vazby na ostatní managerské systémy

  • ABC/M – hybné síly vzniku a rozvoje

  • ABC – základní principy

  • ABB – Activity Based Budgeting (rozpočtování na principech ABC)

  • Implementace ABC/M – začlenění do IS firmy, faktory úspěchu

  • Procesní přístup – důvody, výhody, zmapování procesů

Procesní management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.