Private Banking Challenge

Kurz na míru

Základní info

Privátní bankovnictví posledních let je sektor pod atakem. Atakem ze strany vnějšího prostředí, ze strany regulátorů… byly i lepší časy. Tohle je názor většiny lidí pracujících v této oblasti. Je tomu však skutečně tak? Nepochybně jsme svědky jevů jako pokles zisků pro akcionáře, nárůst nespokojenosti klientů a pokles sebejistoty u zaměstnanců. Ne však všude. Existují vyjímky jedoucí proti proudu. Existuje způsob, jak i v takovém vnějším prostředí dosahovat růstu. A to i výnosu, marže a spokojenosti klientů. Právě náš seminář je odpovědí na tuto výzvu.

Provedeme Vás soustavou kroků, které vám přinesou silný a dlouhodobý progres. Předkládaný obsah je výsledkem pětileté cesty omylů a pokusů, zkušeností získaných během nepříznivého období a skutečně funguje. Seminář je odpovědí na otázku jestli je možné přinést klientům tak vysokou přidanou hodnotu, že budou ochotni hodně za ni zaplatit. Zároveň je návodem jak zvýšit podíl privátního bankovnictví na profite / zisku vaší banky. Velmi výrazně se zaměříme na udržitelné a rizikům nepodléhající postupy. Otevřete svou mysl, připravte se na nestandardní pohled a mějte vysoké očekávání. Udělali jsme hodně, abychom je naplnili.

CÍLE KURZU

Seznámit se s postupy, které vašemu privátnímu bankovnictví umožní:

 • Dosáhnout růstu výnosové marže privátního bankovnictví (profitability) za "každého počasí"
 • Dosáhnout dlouhodobého růstu výnosu na klienta
 • Růst v klíčových ukazatelích i během nepříznivé situace na trhu
 • Výrazně zvýšit a stabilizovat spokojenost klientů

PROGRAM KURZU

Předpoklady úspěchu:

 • Management AKTIVITY / hodně je prostě hodně
 • Management PERSONÁLNÍCH zdrojů / rozprava o personální rezervě, o lámáním se bankéřů a jejich motivaci
 • Řízení komunikace RIZIK klientského portfolia / maticový přístup vylučující chybu
 • Nejlepší SERVIS jaký umíte poskytnout  / klient jako středobod vašeho vesmíru
 • PŘEDPOKLAD "úhelného kamene" / pracujte tvrdě a byznys půjde za každého počasí
 • REZULTAT - agresivní pricing / pokud jste udělali hodně, prostě musíte…

Jak zaměstnat konkurenci:

 • Permanentní akvizice / jak obsadit cely trh .... není to nesmysl, jde to
 • Neustálé inovace / nechť vás jen kopírují, aspoň víte, co dělají, vy máte náskok

Best practice privátního bankovnictví (BP PB… nebo jak by měl vypadat dokonalý Privátní bankéř)

 • BP cross selling
 • BP best relationship management
 • BP trading experience 

 

METODY VÝUKY

Seminář je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Využívá formu přednášky, dialogu, cvičení s cílem vytvořit použitelný postup přímo pro vaši  společnost. Účastníci přetaví představený postup přímo do plánu činností ve své společnosti. Odnesete si konkrétní postupy, procesy, profil sledovaných ukazatelů, plán činností a mnohé ideje, které můžete okamžitě implementovat. Všechno, co bude obsahem, bylo použito v praxi největšího privátního bankovnictví na Slovenku a přineslo výrazný posun v cílovaných ukazatelích.

Vedle modulu "PB Challenge" nabízíme pro klienty ještě in-company poradenství, které je možné ušít na vaši míru.

Jde o účast poradního týmu ve vaší společnosti během období půl roku, kde implementuje procesy přinášející výrazný posun vámi cílovaných ukazatelů.

Účastní se tvorby dlouhodobé strategie a definování strategických cílů vaši společnosti.

Realizujeme implementační kroky modulu PB Challange.

V týdenní periodicitě se účastníme / účast poradce přímo na privátním bankovnictví vaši společnosti více než 20 hodin týdně

 • Distribuce cílů
 • Vyhodnocování cílovaných ukazatelů
 • Náboru a výběru, certifikace, koučing zaměstnanců
 • Inovačního procesu
 • Cílování servisních aktivit

V měsíční periodicitě se účastníme 

 • Reportingu cílovaných ukazatelů zadavateli
 • Vyhodnocování a definování měsíčních cílů privátním bankéřům
 • Konzultací při provizním systému / jeho kalibrace

Během období implementace poskytujeme neomezené množství konzultací a neustále přicházíme s idejemi, které mají zajistit definované cíle.

Jsme přítomni při výrazné změně a přímo v praxi řídíme provádění klíčových aktivit nutných pro růst cílovaných ukazatelů.

Private Banking Challenge

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.