Příprava pracovníků účastnících se výstav a veletrhů

Kurz na míru

Základní info

V dnešní době je více než kdy jindy důležité, aby firmy o sobě dokázaly dát vědět a uměly své produkty úspěšně prezentovat nejen na místním trhu, ale i v zahraničí.

O uzavření obchodní kontraktu nebo o navázání spolupráce na výstavách a veletrzích někdy rozhodují maličkosti, které si často ani neuvědomujeme. Protože jsme si ale vědomi toho, že účast na takovýchto akcích je velmi jak časově tak finančně nákladnou záležitostí - rádi bychom Vám dopomohli ke zvýšení Vašich šancí na nich, a to pomocí námi speciálně sestaveného balíčku kurzů a školení, který sestavovali přední odborníci, kteří se touto problematikou zabývají.

Nabízíme Vám proto kompletní proškolení Vašich pracovníků, aby byli co nejlépe připraveni prezentovat Vaši společnost a produkty, a to jak po profesní tak po lidské stránce.

     Základní balíček školení, který Vám nabízíme, je pouze orientační. Jsme si vědomi individuality každého z našich zákazníků a rádi Vám proto připravíme jednotlivé kurzy a jejich rozsah šité Vaší firmě a Vašim potřebám přímo na míru. Naše školení Vám můžeme nabídnout v časech i prostorách, které si klient sám určí – případně jsme Vám schopni navrhnout několik alternativ.

1) Základní informace o výstavách a veletrzích
2) Balíček - buďte v pohodě
    - pozitivní přístup/myšlení, sebevědomí, životní rovnováha
    - prevence proti stresu, jak se se stresem vyrovnávat a pracovat s ním
    - sebemotivace
3) Buďte pro své obchodní partnery zajímavým a dobrým společníkem
    - základy etikety
    - multikulturní odlišnosti
    - základy oblékání pro různé příležitosti
    - vhodná komunikačné témata, emoční inteligence
4) Komunikujte
    - efektivní komunikace a komunikační dovednosti
    - prezentační dovednosti, příprava na workshopy
    - rétorika
5) Umějte zaujmout, ale také jednat - buďte dobrým obchodníkem
    - strategie obchodního jednání
    - obchodní dovednosti - umění vyjednávat, vyjednávací taktiky
    - způsoby argumentace
    - zdravá asertivita
    - jak jednat s konfliktním zákazníkem
    - orientace na výsledek
    - udržování dlouhodobých obchodních vztahů
6) Domluvte se kdekoliv a s kýmkoliv potřebujete
    - jazykové kurzy, výuka
    - konverzační hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pracovníků účastnících se výstav a veletrhů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.