PŘÍPRAVA AUDITORŮ JAKOSTI

Kurz na míru

Základní info

UDRŽOVÁNÍ Způsobilosti auditorů jakosti

Určeno:
pro zabezpečení kvalifikace a způsobilosti pracovníků je nutné provádět jejich proškolení a výcvik. Interními audity si organizace vlastními silami sleduje aktuální stav systému jakosti a zajišťuje jeho udržování a zlepšování.

Cíl kurzu:
kurzy jsou zaměřeny na přípravu auditorů jakosti, tj. výcvik, plánování, přípravu, provádění a vyhodnocování interních auditorů jakosti v souladu s normami řady ISO 9000:2000, vč. ČSN ISO 10011 - 1, 2, 3.

Obsah kurzu:
* Přípravný kurz: v kurzu je zahrnut výklad obecných požadavků na systém jakosti, rozbor a komentář prvků norem systému jakosti, techniky provádění auditů a pod. Přípravný kurz je třídenní a je vhodný i pro začínající auditory. Předpokladem pro úspěšné absolvování přípravného kurzu je znalost požadavků QMS a norem ČSN EN ISO řady 9000.

Po základním kurzu se předpokládá aktivní účast na auditech a čerpání zkušeností.

* Udržovací kurz: přímo navazuje na kurz přípravný. Norma ISO 10011-2 vyžaduje udržování způsobilosti auditorů jakosti pravidelným vzděláváním. Do kurzu jsou zařazena témata k týmové práci, analýzy auditních zpráv, měření účinnosti auditů, rozbor běžných i méně běžných neshod. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je zkušenost a aktivním prováděním auditů a vstupní znalosti na úrovni absolventů přípravného kurzu.

Termíny:
Příprava auditorů jakosti (přípravný kurz): individuální domluva, dle zájmu - 18 hod. Udržování způsobilosti auditorů jakosti (udržovací kurz): individuální domluva dle zájmu - 12 hod.

PŘÍPRAVA AUDITORŮ JAKOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.