Prezentační dovednosti pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Prezentační dovednosti

Program zaměřený na rozvoj praktických prezentačních dovedností:
* Cíl našeho vystoupení
* Struktura a příprava přesvědčivého vystoupení
* Osobnost vystupujícího
* Mimoslovní komunikace a její využití pro posílení přesvědčivosti prezentace
* Jak vzbudit zájem a udržet pozornost posluchačů
* Zodpovídání otázek a efektivní práce s "problémovými posluchači"
* Jak využít vlastní stres a napětí k posílení vnitřní sebedůvěry a přesvědčivosti
* Prezentační technologie a jak je účelně využít

Prezentační dovednosti pro pokročilé

Program zaměřený na zdokonalení praktických dovedností manažerů v oblasti
* Mimoslovní komunikace a jejího využití pro posílení přesvědčivosti prezentace
* Práce s hlasem
* Udržení zájmu a pozornosti posluchačů
* Zodpovídání otázek, řešení námitek a efektivní práce s "problémovými posluchači"
* Jak dobře zvládnout neočekávaná vystoupení

Cílem obou programů je připravit účastníky na přesvědčivé vystoupení na pracovních poradách, formálních prezentacích, ale i při neformálních setkáních se zaměstnanci

Důraz je proto kladen na praktický nácvik dovedností, vystoupení před publikem s následnou video analýzou a zpětnou vazbou od ostatních účastníků a lektora

Prezentační dovednosti pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.