Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Kvalita a profesionální zvládnutí prezentace často určuje rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Úroveň prezentačních dovedností je jedním z kritických faktorů úspěchu manažerů.

CÍLE
zvýšit profesionalitu veřejných i neveřejných projevů účastníků
zesílit přesvědčivost prezentací účastníků
zvýšit sebejistotu účastníků tréninku při prezentacíchTÉMATA
analýza a definování cíle prezentace
plánování a příprava prezentace s přihlédnutím k obsahu a typu posluchačů
styl a jazyk veřejné prezentace
neverbální komunikace při veřejné prezentaci
správný výběr a využití vizuálních pomůcek
maximální využití (a dodržení) času pro prezentaci
jak proti trémě
vypořádání se s různými rušivými vlivy při prezentaci
motivování účastníků prezentace k aktivní účasti
řízení diskuse účastníků prezentace
práce se zpětnou vazbou posluchačů
zvládnutí krizových situací, které mohou při prezentaci nastat
METODA
Trénink je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Významnou součástí výuky je vlastní nácvik prezentací, jež jsou nahrávány na video a následně analyzovány. Využito je i velmi kvalitního instruktážního videofilmu. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu nebudily u účastníků pocit ohrožení.
Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována problematika prezentačních dovedností a který jim v praxi poslouží jako praktický návod při přípravě prezentací.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12Jsme připraveni realizovat po uplynutí určité doby návazné workshopy, jejichž cílem je upevnění a prohloubení získaných dovedností, neboť hlavním kritériem úspěšnosti našeho tréninku je využitelnost získaných dovedností v praxi, zlepšení výkonu účastníků, a tedy i ekonomický přínos pro celou vaši společnost.
Dále jsme připraveni iniciovat a pravidelně moderovat "Řečnický koutek" ve vaší společnosti, kde by měli všichni pracovníci, kteří pociťují potřebu zlepšit své rétorické schopnosti, omezit trému a zvýšit přesvědčivost svého mluveného projevu, možnost "nanečisto" před svými kolegy prezentovat a využívat jejich (a naši) zpětnou vazbu pro další zdokonalování svých dovedností.

Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.