Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Délka programu: 2 dny

Také si myslíte, že v dnešní době plné technických vymožeností, není mluvený projev "z očí do očí" příliš důležitý? Řada lidí se mylně domnívá, že e-mail, případně stručný telefonát vyřeší všechno. Pravdou je, že se mluvení a vystupování před lidmi můžeme částečně vyhýbat. Nebezpečné je, že si tím vytvoříme bariéru, která bude omezovat náš růst kariérní i osobnostní.

Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí, dává lidem, kteří se k ní tréninkem dopracovali, pocit jistoty a sebedůvěry. Je jednoznačně výhodu v pracovním i osobním životě.

Cíle tréninku

 • Zvýšení schopnosti zaujmout a přesvědčit posluchače.
 • Osvojení postupu jak si připravit prezentaci.
 • Porozumění základním principům pro vystupování před lidmi.
 • Odstranění návyků, které odvádějí pozornost od projevu.
 • Zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika.

Procvičované oblasti

 • Základní postup při přípravě prezentace, nejčastější chyby.
 • Typy struktur podle účelu prezentace.
 • Prvky řeči těla, které ovlivňují projev v pozitivním i negativním smyslu.
 • Práce s hlasem.
 • Zahájení a ukončení prezentace.
 • Odpovídání na nepříjemné dotazy.
 • Využití techniky (zpětný projektor, počítač).
 • Užívání běžných vizuálních pomůcek (flipchart, magnetická tabule, různé typy ukázek).Prvky, které dělají prezentaci srozumitelnější pro posluchače.

Metodologie

 • Trénink vedou 2 až 3 trenéři, trvá dva dny.
 • Jednotlivá cvičení mají svůj časový limit, který musí posluchači dodržet.
 • Každý účastník si připravuje vystoupení podle zadání a na základě vlastních reálných pracovních situací.
 • Každý účastník absolvuje 6 vystoupení.
 • Účastníci jsou koučováni během vystoupení.
 • Jednotlivá cvičení jsou nahrávána a každé je následně konzultováno individuálně v oddělené místnosti (trenér s účastníkem).
 • Výstupem individuální konzultace je definování silných stránek a oblastí pro zlepšení.
 • Cílem celého tréninku je zlepšení projevu, nikoli pouze získání informací.
 • Účastníci obdrží na závěr nahrávku vlastních vystoupení. Z chronologické nahrávky je patrná změna, která nastala mezi prvním a posledním cvičením.

Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.