Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Téměř každý pracovník se dostává do situací, kdy musí vystoupit před skupinou lidí a prezentovat např. výsledky své práce. Zvládnutí a použití osvědčených metod a technik, se kterými se účastníci na kurzu seznámí, umožňuje zvládat tyto situace bez nepříjemných pocitů.

Určeno pro:
- vedoucí pracovníky všech úrovní řízení, manažery
- odborné pracovníky
- pracovníky obchodu

Co se naučíte:

* připravit působivé vystoupení
* navázat kontakt s účastníky prezentace
* překonávat nervozitu a trému

Témata:

* Jak zaujmout posluchače
* Výstavba mluveného projevu
* Struktura sdělení - fáze prezentace
* Zvládání námitek a nepříjemných situací
* Vizuální pomůcky pro prezentaci

Metody výuky:
- interaktivní tréninkový přístup
- skupinová práce
- rozbory konkrétních vystoupení
- cvičná prezentace

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.