Prezentačné zručnosti

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

* naučiť sa efektívnej prezentácii s upútaním obecenstva
* vedieť pripraviť štruktúru a celý scenár prezentácie
* zvládnuť verbálnu a neverbálnu komunikáciu pri prezentácii
* osvojiť si správnu rétoriku ako základ úspešnej prezentácie
* vedieť prezentovať so spätnou väzbou ( video)
* vedieť používať správne technické pomôcky pri prezentácii

Prezentačné zručnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.