Prezentačné, obchodné, predajné zručnosti

Kurz na míru

Základní info

Ako dobré hovoriť a zaujať druhých pri obchodnom jednaní,
efektívny verejný prejav, rast osobnosti, pracovný úspech, práca v tíme, zvýšenie obľúbenosti, zvýšenie príjmu,

Program školenia je zameraný na šesť časti :
1. Základy efektívnej reči
2. Prejav, rečník a publikum
3. Účel pripravovaných a improvizovaných prejavov
4. Umenie komunikácie
5. Výzva k efektívnej reči
6. Požívame to čo sme sa naučili

Učebná osnova :

1. Schopnosť reči - podstata človeka
- slovná zásoba
- vzťah reči a myslenia
- kto vie dobre hovoriť, ľahšie rieši svoje problémy
- nikdy nebyť extrémom ani tichým, ani výrečným
- muž so železnou maskou

2. Výber slov
- úvahy okolo slovnej zásoby a tichom hovore pri myslení
- hovorová a spisovná slovenčina
- o čo dbať pri výbere slov
- používanie cudzích slov
- používanie módnych slov, prísloví a múdrosti
- nepresnosť vo vyjadrovaní

3. Usporiadanie reči
- hlavné zásady na usporiadanie reči
- stavba a dĺžka viet
- štýl reči

4. Postoj, gestá, mimika
- postoj
- gestikulácia a mimika
- predstavovanie

5. Čomu sa naučiť
- úloha prostredia a času
- spôsob jednania meníme podľa partnera
- klaďte otázky
- prečo máme dve uši a jediné ústa
- zdvorilé jednanie odzbrojuje
- je možné riešiť spor kompromisom?
- hlasne vyslovujte slovíčko "Vy" a šepkajte slovo "ja"
- pochybnosti alebo podozrenia vyslovujte opatrne
- buďte taktní
- Midasové uši
- kedy máme mlčať
- ako máme zastaviť veľmi výrečného človeka
- dávajte pozor, aby ste sa nestali nevítanými návštevníkmi
- pozor na predchádzajúcu náladu
- nezáväzné sondovanie
- ako premôcť ostýchavosť a trému

6. Čoho sa vystrihať
- nehovorte veľa
- nepoučujte druhých
- nehovorte veľa o sebe a nesťažujte sa
- nebuďte náladoví
- nenudíte druhých prílišnými podrobnosťami?
- nemeňte príliš často tému hovoru
- nehovorte s druhým o tom, čo tretieho nezaujíma
- nehádajte sa

7. Naučte sa rozumieť hovoreniu bez slov
- reč tela
- gestá
- vzdialenosti medzi hovoriacimi
- osobná zóna
- maska, ktorú ľudia nosia
- očný kontakt

8. Ako presvedčiť druhých
- rozdiel medzi mienením, názorom a presvedčením
- činitelia spolupôsobiaci pri zmene názorov
- osobnosť presvedčujúceho
- povaha reči, ktorá má poslucháča presvedčiť
- povaha poslucháča
- názory jednotlivca a skupiny
- zmena názoru
- argumentovanie
- dôkazy
- sugestívne jednanie
- nesnažiť sa triumfovať

9. Príprava jednania
- oznámenie
- príprava na jednanie, podklady - informácie, tím
- už v príprave myslieť na zavádzanie výsledkov do aktívneho procesu
- triedenie a hodnotenie materiálov a informácií
- uplatňovanie zásad marketingového mixu
- zaradenie partnera
- príprava záveru, ku ktorému by malo pri jednaní dôjsť

10. Samotné jednanie
- základne zásady jednania
- sondy o znalosti produktov firmy
- vidieť veci očami druhého
- záver jednania
- hodnotenie úspešnosti jednania
- prijímanie rozhodnutia z jednania

11. Získavanie základných znalosti

12. Rozvíjanie sebadôvery

13. Ako sa rýchlo a ľahko naučiť efektívne hovoriť

14. Vyslúžte si právo prehovoriť k druhým

15. Oživenie reči

16. Zdieľanie prejavu s poslucháčmi

17. Vytvorenie krátkeho prejavu, ktorý má druhých motivovať k jednaniu

18. Vytvorenie informatívnych prejavov

19. Vytvorenie presvedčivého prejavu

20. Vytvorenie improvizovaného prejavu

21. Prednes prejavu

22. Uvádzanie rečníkov, odovzdávanie a prijímanie ceny

23. Príprava dlhšieho prejavu

24. Používanie toho, čo sme sa naučili
Desať návrhov , ako mať z tohto školenia čo najväčší osoh

Chcete napredovať – pripravte sa na zmeny cez celoživotné vzdelávanie – edukácii človeka. Školenia sú rýchla a ľahká cesta ako sa stať slušný človek, vodcovská osobnosť, ako osobnostne rásť, viesť ľudí, dosiahnuť úspech v práci, pracovať v tíme, ako efektívne sa vyjadrovať a vystupovať na verejnosti, ako šťastne žiť, dosiahnuť emočnú inteligenciu, pri uplatňovaní moderných foriem vzdelávania. Prehĺbime vaše schopnosti stať sa lídrom, vodcom, koučom, vyrovnaným človekom pripraveným šťastne žiť a pracovať.

Prezentačné, obchodné, predajné zručnosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.