PREZENTACE A RÉTORIKA

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Pro úspěch prezentace je zásadní přehledné a přesvědčivé podání. Program je zaměřen na osvojení technik působivé a srozumitelné prezentace. Pozornost je soustředěna na trénink praktických dovedností, na umění vystoupit před skupinou lidí, zaujmout je a přesvědčit.

Další zajímavé kurzy naleznete na ...

Program je možno modifikovat i na MEDIÁLNÍ TRÉNINK.

 

Cíle programu

 • Naučit se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi
 • Umět připravit prezentaci tak, aby zaujala a přesvědčila z hlediska struktury i podání
 • Umět získat a udržet zájem posluchačů
 • Osvojit si techniky zvládání otázek, obtížných situací a trémy při prezentaci

 

Obsah programu

 • Prezentace jako dovednost informovat, motivovat a přesvědčit
 • Základní komunikační schéma pro prezentování
 • Příprava prezentace (struktura, cíle, optimální časové rozvržení)
 • Analýza posluchačů a volba „strategie“ prezentace
 • Typy prezentací (informativní, přesvědčovací atd.)
 • Zvládání trémy – postupy, jak z prožívané trémy vytvořit svůj „hnací motor“
 • Zahájení prezentace a první dojem, navázání kontaktu s posluchači
 • Aktivizace účastníků, techniky pro udržení pozornosti posluchačů
 • Přesvědčivost z hlediska formy i obsahu – příprava účinných argumentů
 • Práce s otázkami
 • Zvládání obtížných situací při prezentaci (otázky, námitky, nestandardní situace)
 • Efektní a efektivní závěr prezentace
 • Řízení diskuse k prezentaci
 • Rétorika a mimoslovní komunikace při prezentaci (hlas, mimika, gesta)
 • Účelné využití techniky a vizuálních pomůcek při prezentaci
 • Jak se připravit na improvizaci
 • Zhodnocení prezentace
 • Desatero efektivní prezentace

 

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink prezentací, vč. videotréninku
 • audiotrénink rétoriky
 • praktická cvičení a případové studie

 

Klíčová slova

prezentace, prezentační dovednosti, vystupování, projev, přednáška, rétorika, verbální komunikace, komunikace, mediální trénink, tréma, otázky, pozornost, vizualizace, vizuální, improvizace, přesvědčit, zaujmout, řečník, prezentátor, moderování, diskuse

 

PREZENTACE A RÉTORIKA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.