Prevence a řízení konfliktů, asertivita

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen majitelům firem a manažerům firem.

Provede analýzu zdrojů konfliktů, roztřídí podle forem a vysvětlí cyklus, techniky řízení a řešení konfliktů. Videoukázky s následným rozborem konfliktních situací. Aplikace vyvážené kombinace asertivity a naslouchání na pracovní vztahy.

Výstup: Mapa zdrojů konfliktů, zásady řešení konfliktů v rámci firemní kultury.

Cíl: zdokonalení pracovníků v analýze a řízení konfliktních situací, zdokonalení prevence před konflikty

Rozsah kurzu: 1 den

Prevence a řízení konfliktů, asertivita

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.