Prevence a nástroje zvládání konfliktu I. (Basic)

Základní info

Trénink vám umožní pohledy na problémovou situaci z různých úhlů a hledání pro obě strany vzájemně přijatelného řešení. Vyzkoušíte si řešení situací v praxi. Pochopíte základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence, analýzy a řešení konfliktů, rozeznávání manipulace a nekalých praktik v komunikaci a jednání.

 

 

Témata programu:

  • interaktivní trénink, který vychází z cíle nastartovat změnu komunikačních návyků
  • trénink na praktických situacích
  • s důrazem na aktivní řešení konkrétních situací a zpětnou vazbu
  • přenést poznatky do pracovní praxe

Možná nevíte, že…

 „..souhlas není shoda názorů, ale vůle.“

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse.

 

Prevence a nástroje zvládání konfliktu I. (Basic)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.