Přesvědčivá obchodní prezentace

Kurz na míru

Základní info

Kvalita a profesionální zvládnutí prezentace často určuje rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Úroveň prezentačních dovedností je jedním z kritických faktorů úspěchu obchodníků.
CÍLE KURZU
zvýšit profesionalitu veřejných i neveřejných projevů účastníků

zesílit přesvědčivost obchodních prezentací účastníků

zvýšit sebejistotu účastníků tréninku při prezentacích
TÉMATA
analýza a definování cíle prezentace

plánování a příprava prezentace s přihlédnutím k jejímu obsahu a k typu posluchačů

styl a jazyk obchodní prezentace

neverbální komunikace při obchodní prezentaci

správný výběr a využití vizuálních pomůcek

maximální využití (a dodržení) času pro prezentaci

faktory, které ovlivňují přesvědčivost obchodní prezentace

jak proti trémě

vypořádání se s různými rušivými vlivy při prezentaci

motivování účastníků prezentace k aktivní účasti

řízení diskuse účastníků prezentace

práce se zpětnou vazbou posluchačů

zvládnutí krizových situací, jež mohou při prezentaci nastat


METODA
Trénink je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Významnou součástí výuky je vlastní nácvik prezentací, jež jsou nahrávány na video a následně analyzovány. Využito je i velmi kvalitního instruktážního videofilmu. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu nebudily u účastníků pocit ohrožení.


Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována problematika prezentačních dovedností a který jim v praxi poslouží i jako praktický návod při přípravě prezentací


Jsme připraveni realizovat po uplynutí určité doby návazné workshopy, jejichž cílem je upevnění a prohloubení získaných dovedností, neboť hlavním kritériem úspěšnosti našeho tréninku je využitelnost získaných dovedností v praxi, zlepšení výkonu účastníků, a tedy i ekonomický přínos pro celou vaši společnost.


Dále jsme připraveni iniciovat a pravidelně moderovat "Řečnický koutek" ve vaší společnosti, kde by měli všichni pracovníci, kteří pociťují potřebu zlepšit své rétorické schopnosti, omezit trému a zvýšit přesvědčivost svého mluveného projevu, možnost "nanečisto" před svými kolegy prezentovat a využívat jejich (a naši) zpětnou vazbu pro další zdokonalování svých dovedností.


DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Přesvědčivá obchodní prezentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.