Přechod na normu ČSN EN ISO 9001:2001

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Program je určen pracovníkům, kteří mají aktivní podíl při realizaci systému jakosti ISO 9000+.

Cíle semináře:
Poskytnout informace o změnách souboru norem ISO 9000+ a jejich důsledcích pro držitele certifikátů a ostatní zainteresované strany.

Obsah:
Úvod (řízení a zabezpečování jakosti)
Nástroje pro popis a regulaci procesu
Statistické myšlení a statistické nástroje
Mapa procesu
Matice příčin a následků
Paretova analýza
Analýza produktů a procesu
Diagramy procesů (dynamický obraz procesu)
Diagramy zvratů (Run Chart)
Diagramy pro číselné proměnné
Diagramy pro znakové proměnné
Diagramy pro vzácně se vyskytující případy neshod
Diagramy EWMA, CuSum
Nástroje pro zlepšování produktů a/nebo procesu
Metodika Six Sigma
Analýza historických dat (Regresní analýza)
Analýza rozptylu (ANOVA)
Tvorba a analýza nových dat - Navrhování experimentů (DoE)
FMEA (FMECA)
Předcházení následkům lidských chyb

Metody:
Výklad, diskuze, případové studie.

Rozsah semináře: 1 den

Popis:
Úvod
- hlavní rozdíly mezi normami pro certifikaci z roku 1994 (1987) a normou ISO 9001:2000
- před rokem 2000 - články normy jsou kontrolními body, které lze užívat odděleně
- po revizi z roku 2000 - důraz na vztahy (procesní přístup)
- revidovaná norma připouští zúžení rozsahu certifikace jen v rámci článku 7 Realizace výrobku
Tři základní skupiny procesů v rámci revidované normy ISO 9001:2000
Procesy řízení
- podnikatelský záměr
- plánování procesů
- přezkoumání vedením
- interní prověrky jakosti
- hodnocení spokojenosti zákazníků
- trvalé zlepšování
Procesy realizace výrobku
- mapa procesu (postupový diagram + vysvětlivky)
- příjem materiálů
- vlastní výroba a mezioperační kontroly
- výstupní kontrola
- skladování
- dodávaní
Podpůrné procesy
- Nakupování
- Údržba
- Prokazování shody
Co bude vyžadováno při certifikaci

Přechod na normu ČSN EN ISO 9001:2001

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.