Pravidelné hodnocení zaměstnaců

Základní info

Obsah semináře:
* Typy a metody pravidelných hodnocení výkonů zaměstnanců a jejich možné přínosy pro firmu a pro zaměstnance
* Úskalí posuzování lidí a jejich výkonu
* Vedení pracovníků ke zvyšování jejich odpovědnosti za vlastní výkon a jeho zlepšování pravidelnými hodnotícími pohovory
* Příprava manažerů a zaměstnanců na hodnotící pohovor
* Obsah a úskalí posuzování lidí a jejich výkonu
* Příprava zaměstnanců na hodnotící pohovor
* Věcné vedení hodnotících dialogů o pracovním výkonu, o příležitostech a podmínkách k jeho zlepšení a o perspektivách zaměstnance - nácvik komunikačních dovedností řízení dialogu, zvládání námitek, výmluv a emocí
* Závěr hodnotícího pohovoru - dovednost dosáhnout kontrolovatelného závazku hodnoceného ke změně pracovního chování a zlepšení výkonu
* Následné aktivity hodnotitelů, personálního útvaru a managementu firmy
Cíl semináře:
* Seznámit účastníky s možnostmi užívání pravidelných hodnocení jako účinného nástroje řízení, jako prostředku posilování firemní kultury, zlepšování vnitrofiremní komunikace a trvalého zlepšování výkonnosti firmy
* Prohloubit dovednosti účastníků hodnotícím rozhovorem účinně korigovat pracovní chování a výkon podřízených, posilovat jejich motivovanost, odpovědnost za vlastní výkon a výkonnost firmy
* Seznámit účastníky s technikami usnadňujícími zvládání obtížných situací při vedení hodnotících rozhovorů (rozhovory s uzavřenými lidmi, kteří vždy dovedou zdůvodnit vlastní nedostatečný výkonů "objektivními příčinami")
Cílová skupina:
* Dvoudenní seminář je určen personalistům, manažerům a liniovému managementu

Pravidelné hodnocení zaměstnaců

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.