Praktické vedení a koučování prodejních týmů

Kurz na míru

Základní info

Kvalita a efektivita prodejních procesů představuje pro většinu společností kritický faktor úspěchu. Prodejní procesy řídí ve společnostech lidé. Mnohdy vynikající obchodníci, které do nové pozice přivedly jejich prodejní úspěchy. Nyní jsou postaveni před další výzvu. Touto výzvou je vedení spolupracovníků v různých situacích, motivování podřízených k dosahování ambiciózních prodejních cílů, citlivé a efektivní předávání zkušeností, péče o rozvoj a růst svého týmu.


Kurz "Praktické vedení a koučování prodejních týmů" doplňuje zkušenosti účastníků a jejich cit pro vedení lidí o osvědčené nástroje vedení týmů. Poskytuje jasná kritéria pro správnou volbu stylu vedení týmu v dané konkrétní situaci. Dává praktický návod pro uplatnění koučování a "on the job trainingu" v oblasti prodeje.
V neposlední řadě představuje tento kurz unikátní příležitost pro prohloubení sebepoznání účastníků.CÍLE KURZU

zkvalitnit procesy řízení a vedení prodejních týmů

dovést účastníky k uvědomění si podvědomých preferencí stylu vedení v různých sociálních situacích

poskytnout účastníkům referenční rámec pro efektivní volbu a využití jednotlivých stylů vedení

umožnit účastníkům osvojit si dovednosti potřebné pro efektivní koučování spolupracovníkůTÉMATA

prvky skupinové dynamiky v prodejním týmu

formulace a stanovování cílů

motivace spolupracovníků k dosahování cílů

některé nástroje řízení efektivity prodejního týmu (kvóty, close rates)

čtyři typy stylů vedení týmu (direktivní, přesvědčující, participativní a delegativní)

individuální preference stylů vedení

správná volba odpovídajícího stylu vedení

efektivní delegování úkolů

koučování - nástroj řízení a rozvoje potenciálu podřízených

pětistupňový model procesu koučování

využití přesvědčujícího a participativního stylu vedení při koučování

odstranění překážek úspěšného koučování

zásady efektivního OJT (On the Job Training) v oblasti prodeje
METODA
Kurz je do značné míry založen na řešení případových studií a příkladů z běžné praxe. Je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Významnou součástí výuky jsou simulace reálných situací a modelování jejich optimálního průběhu. Vždy je rezervován časový prostor pro řešení reálných problémů účastníků. Kontakt účastníků a lektora a vzájemná zpětná vazba vytvářejí podmínky pro maximální využití akceptovaných principů vzdělávání dospělých.


Využito je i velmi kvalitního instruktážního videofilmu. Účastníci budou mít i příležitost lépe poznat sami sebe. Na základě dotazníku zjistí, k jakému manažerskému stylu instinktivně tíhnou.


Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována daná problematika a který jim v praxi poslouží i jako praktický návod při výběru odpovídajícího stylu vedení v konkrétní situaci. Příručka obsahuje také případové studie a cvičení.
DÉLKA KURZU: 2,5 DNE
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Praktické vedení a koučování prodejních týmů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.