Praktická doporučení k vedení lidí - motivace při řízení problémová místa šéf versus podřízený

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Všem vedoucím pracovníkům a těm, kteří jsou na tuto práci připravováni.

CÍL: Vybavit vedoucí pracovníky praktickými postupy při řízení k vyššímu výkonu (kvalitě) a v oblasti uznání práce podřízených. Připravit je na finty podřízených vůči šéfům s praktickým doporučením jak jim čelit. Na praktických problémových situacích vybavit vedoucí pracovníky východisky.

OBSAH:
A) - Zásady a praktická doporučení vedení podřízených.
v pracovních vztazích
v řízení výkonu a kvality práce
v oblasti uznání práce
- Jak provádět adaptaci nových pracovníků
- Co vždy dělat a nedělat při kritice, jak kritiku přijímat.
- Kdy a jakou formou uplatnit pochvalu a jak ji přijímat.
- Klíčování příčin, nedostatků, které jdou na vrub podřízeného a které nikoliv.
- Jak se stát perfektním mužem či ženou číslo 2 a jak prohrát na celé čáře.

B) - Zavádění a hlídání toku informací managerem a způsoby jejich přenosu i zneužití informací k uchopení moci - ukázky a praktická doporučení jak tyto jevy eliminovat.

C) - Hledání východisek při řešení konkrétních konfliktních situací s podřízenými.

TRÉNINK:
- Po videoukázkách jednání pracovníků skrytou kamerou cvičení v uplatňování a přijímání kritiky. (Prezentace kritiky a jejího přijímání ve dvojicích posluchačů před kamerou - rozbor videozáznamu a diskuse ve skupině).
- Případová studie řešení předem zadaného problému v dočasné pracovní skupině. (Videozáznam a jeho rozbor v plénu).
- Řešení různých problémových situací s podřízenými (každý posluchač individuálně - východiska diskutována a doplňována řízenou diskusí v plénu).

ROZSAH:
Dvoudenní tréninkový seminář Prvý den 9 - 18 hod.
Druhý den 9 - 17 hod.

Praktická doporučení k vedení lidí - motivace při řízení problémová místa šéf versus podřízený

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.