Praktická asertivita v jednání s podřízenými

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen:
manažeři

Cíl a přínos:
Zlepšit reagování na neproduktivní styly komunikace. Natrénovat reakce na konkrétní situace z každodenní praxe - reakce na kritiku, odmítnutí požadavku, prosazení požadavku, pochvala apod. Vyjasnit si hranice mezi asertivitou a agresivitou.

Obsah:
* Asertivní komunikace jako základ partnerství ve vztahu nadřízený - podřízený
* Jak asertivně přijímat kritiku a zvládat negativní postoje pracovníků, využití produktivních nástrojů asertivity
* Posílení dovednosti asertivního odmítnutí zvyšujících se požadavků podřízených a možnosti řešení
* Způsoby asertivního prosazení oprávněného požadavku
* Nácvik všech asertivních dovedností v rámci modelových situací

Praktická asertivita v jednání s podřízenými

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.