Praktická aplikace PDCA

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Efektivní využití cyklu PDCA v klíčových činnostech firmy, jednoduché nástroje řízení kvality.

Nepřetržité zlepšování
Historie, proč, jak
Kruh zlepšování PDCA a jeho rozpracování
Plánování
Dlouhodobé i každodenní, od poslání přes cíle k rolím a úkolům v osobním plánování
Techniky týmové práce
Nezbytný základ pro dosažení synergického efektu, charta týmové práce
Komplexní případová studie
Aplikace metod a nástrojů v rámci PDCA

Praktická aplikace PDCA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.