Practical English Skills - Pre-Intermediate Level/ Praktické dovednosti z anglického jazyka-mírně pokročilá úroveň

Kurz na míru

Základní info

Tento program nabízí učitelům získat všeobecné i odborné jazykové vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání. Učitelé mohou absolvovat studium anglického jazyka dle svých individuálních znalostí a potřeb v příslušné úrovni. Program je prakticky zaměřen a má usnadnit učitelům používání a komunikaci v anglickém jazyce. Dále poskytne učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální životopisy, průvodní a obchodní dopisy, prezentace, grafy a diagramy, memoranda, obchodní formuláře. Cílem je také poskytnout jim prostředí a příležitost zlepšit si své znalosti z anglického jazyka.

Učitelé se budou pravidelně setkávat se svým lektorem i mimo vyučování a budou se moci dále zdokonalovat prostřednictvím on-line seminářů a chatů.

Topics/Témata:

1) Curriculum Vitaes I. /Životopisy I.

2) Present Simple and Present Continuous/Přítomný čas prostý a průběhový

3) Curriculum Vitaes II./Životopisy II.

4) Present Perfect and Past Simple/Předpřítomný a minulý čas prostý

5) Covering Letters/Průvodní dopisy

6) Future Forms/Formy vyjadřování budoucnosti

7) Business Letters I. /Obchodní dopisy I.

8) Imperative/Rozkazovací způsob

9) Business Letters II./ Obchodní dopisy II.

10) Modal Verbs/Způsobová slovesa

11) Business Letters III./Obchodní dopisy III.

12) Past Simple and Past Continuous/Minulý čas prostý a průběhový

13) Memo I./Memorandum I.

14) Past Perfect/Předminulý čas

15) Memo II./Memorandum II.

16) Adjectives/Přídavná jména

17) Memo III./Memorandum III.

18) Articles/Členy

19) Charts and Graphs I. /Diagramy a grafy I.

20) Quantities/Množství

21) Charts and Graphs II./Diagramy a grafy II.

22) Questions/Otázky

23) Business Forms/Obchodní formuláře

24) Clauses/Věty

25) Presentations I./Prezentace I.

26) Conditionals I./Podmiňovací způsoby I.

27) Presentations II./Prezentace II.

28) Conditionals II./Podmiňovací způsoby II.

29) Revision/Opakování

30) Examination (oral and written)/Zkouška (ústní i písemná)

Forma : kombinovaná

1x za dva týdny výuka ve třídě ( 3 vyučovací hodiny)

- 1x za tři týdny e-learning ( 1 vyučovací hodina)

Cíle vzdělávacího programu:

a) vybavit učitele mírně pokročilou úrovní anglického jazyka

b) poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti, které jim usnadní používání

jazyka a komunikaci v něm

c) poskytnout učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální životopisy, průvodní a obchodní

dopisy, prezentace, grafy a diagramy, obchodní formuláře

d) poskytnout učitelům prostředí a příležitost zlepšit svou znalost anglického jazyka

e) vybavit učitele novými materiály, které mohou být začleněny do jejich výuky

f) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

g) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

Zkouška a kvalifikace

Program trvá dva semestry a je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College a mezinárodně uznávaným certifikátem Londýnské obchodní a průmyslové komory LCCI.

1 vyučovací hodina/45 minut

délka vzdělávacího programu – 2 semestry (8 měsíců)

celkový počet hodin 55 z toho 48 hodin výuka v kurzu a 7 hodin elektronické vzdělávání

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Practical English Skills - Pre-Intermediate Level/ Praktické dovednosti z anglického jazyka-mírně pokročilá úroveň

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.