Practical English Skills - Intermediate Level/ Praktické dovednosti z anglického jazyka-středně pokročilá úroveň

Kurz na míru

Základní info

Tento program nabízí učitelům získat všeobecné i odborné jazykové vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání. Učitelé mohou absolvovat studium anglického jazyka dle svých individuálních znalostí a potřeb v příslušné úrovni. Program je prakticky zaměřen a má usnadnit učitelům používání a komunikaci v anglickém jazyce. Dále poskytne učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální životopisy, průvodní a obchodní dopisy, prezentace, firemní letáky, strukturované poznámky, memoranda a výpovědi . Cílem je také poskytnout jim prostředí a příležitost zlepšit si své znalosti z anglického jazyka.

Učitelé se budou pravidelně setkávat se svým lektorem i mimo vyučování a budou se moci dále zdokonalovat prostřednictvím on-line seminářů a chatů.

Topics/Témata:

1) Business Letters I. /Obchodní dopisy I.

2) Passives/Trpný rod

3) Business Letters/II. Obchodní dopisy II.

4) Present Tenses/Přítomné časy

5) Company Leaflets I. /Firemní letáky I.

6) Past Tenses/Minulé časy

7) Company Leaflets II./Firemní letáky II.

8) Future Tenses/Budoucí časy

9) Business Reports I. /Obchodní zprávy I.

10) Pronouns/Zájmena

11) Business Reports II./Obchodní zprávy II.

12) Quantifiers/Kvantifikátory

13) Business Articles I. /Obchodní články I.

14) Articles/Členy

15) Business Articles II./Obchodní články II.

16) Conditionals/Podmiňovací způsoby

17) Structured Notes/Strukturované poznámky

18) Modal Verbs/Způsobová slovesa

19) Memo I./Memorandum I./

20) Prepositions of Time/Časové předložky

21) Memo II./Memorandum II.

22) Prepositions of Place/Předložky místa

23) Notices/Výpovědi

24) Sequence and Frequence/Sekvence a frekvence

25) Curriculum Vitaes I. /Životopisy I.

26) Gerund I./Gerundium I.

27) Curriculum Vitaes II./Životopisy II.

28) Gerund II./Gerundium II.

29) Revision/Opakování

30) Examination (oral ane written)/Zkouška (ústní i písemná)

Forma : kombinovaná

1x za dva týdny výuka ve třídě ( 3 vyučovací hodiny)

- 1x za tři týdny e-learning ( 1 vyučovací hodina)

Cíle vzdělávacího programu:

a) vybavit učitele středně pokročilou úrovní anglického jazyka

b) poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti, které jim usnadní používání

jazyka a komunikaci v něm

c) poskytnout učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální životopisy,

průvodní a obchodní dopisy, obchodní články, prezentace, grafy a diagramy,

firemní letáky, strukturované poznámky, memoranda a výpovědi

d) poskytnout učitelům prostředí a příležitost zlepšit svou znalost anglického jazyka

e) vybavit učitele novými materiály, které mohou být začleněny do jejich výuky

f) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

g) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

Zkouška a kvalifikace

Program trvá dva semestry a je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College a mezinárodně uznávaným certifikátem Londýnské obchodní a průmyslové komory LCCI.

1 vyučovací hodina/45 minut

délka vzdělávacího programu – 2 semestry (8 měsíců)

celkový počet hodin 55 z toho 48 hodin výuka v kurzu a 7 hodin elektronické vzdělávání

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Practical English Skills - Intermediate Level/ Praktické dovednosti z anglického jazyka-středně pokročilá úroveň

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.