Pracovní právo pro vrcholový a střední management

Kurz na míru

Základní info

A) Využitelnost pracovního práva a jeho základní pravidla

· Vymezení pracovněprávních vztahů, přehled právní úpravy, použitelnost občanského a obchodního zákoníku pro výkon práce, zákaz tzv. švarc-systému, použitelnost práva jiných států u cizinců, omezení smluvní volnosti v pracovním právu.
· Zásada rovnosti v pracovních podmínkách zaměstnanců, zákaz diskriminace, stejná mzda za stejnou práci.
· Regulace pracovních vztahů v podnikových dokumentech – kolektivní smlouva, pracovní řád a jiné vnitřní předpisy.
· Právo zaměstnanců na informace, zástupci zaměstnanců, postavení odborů.
· Přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele.

B) Pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

· Pracovní smlouva a její obsah, konkurenční doložka, pracovní poměry na dobu určitou, zkušební doba.
· Převedení na jinou práci, vysílání na pracovní cestu, přeložení.
· Skončení pracovního poměru, zvláštnost při organizačních změnách.
· Souběžný a vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.
· Pracovní kázeň a možné důsledky jejího porušení.
· Některé otázky pracovní doby, dovolené a překážek v práci.
· Základní pravidla odpovědnosti za škodu (hmotné odpovědnosti).
· Příprava další významné novely zákoníku práce.

C) Pracovní právo o manažerech

· Kdo je vedoucím pracovníkem, jednání za zaměstnavatele.
· Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců.
· Jmenování do funkce a odvolání, resp. vzdání se funkce, odchodné, skončení pracovního poměru.
· Výkon funkcí ve statutárních orgánech společností a vztah k pracovnímu poměru.
· Manažerské smlouvy, některé otázky mezd.

Podnikové semináře doporučuji konat v rozsahu alespoň 5 – 7 hodin.
Fakturovaná cena je 3.000 Kč/1 hodina + eventuelní cestovní náhrady.

Pracovní právo pro vrcholový a střední management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.