Poznávání lidí - typologie osobnosti

Základní info

Úvod
Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit sebepoznání a poznání druhých lidí a zdokonalit v oblasti vnímání a posuzování lidí. Máme-li lidem (včetně sebe sama) lépe porozumět, je nezbytné lépe vnímat a hodnotit jejich chování a prožívání. Dobrá sociální percepce je předpokladem dobré komunikace, předpokladem prevence a lepšího řešení případných interpersonálních konfliktů.

Metody
Náplň kurzu vychází z technik sociálně psychologického výcviku, je praktická s důrazem na aktivní účast účastníků. Součástí kurzu jsou i osobnostní testy a studijní materiály. Cvičení, testy, hraní rolí, modelové situace, skupinová práce, diskuse.

Obsah

  • Čeho a jak si u lidí všímat a jak to hodnotit
  • Co posuzování druhých zkresluje
  • Základní osobnostní vlastnosti
  • Typologie osobnosti
  • Neverbální komunikace („řeč těla“)
  • Řeč jako prostředek poznání
  • Jak ovlivňujeme a působíme na druhé

Poznávání lidí - typologie osobnosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.