POZITIVNÍ ŘÍZENÍ PRO MANAŽERY

Kurz na míru

Základní info

Úlohy vedoucích pracovníků jsou různorodé.O úspěšnosti manažera nerozhodují jen znalosti a jejich aplikace v praxi, ale i dovednost vést své podřízené. Cílem semináře je naučit manažery umění předkládat a prosazovat rozhodnutí, řešit nepříjemné situace, řídit porady, motivovat pracovníky, hodnotit je a vést personál k nejlepším výkonům. Účastníci se seznámí s metodami, které vedou k zefektivnění a zkvalitnění práce v oblasti vedení a řízení lidí.

Určeno pro:
vedoucí pracovníky a manažery na všech stupních řízení, kteří jsou pověřeni vedením pracovních skupin , týmů i jednotlivců.

Provedení:
2 denní kurs přednáškového charakteru s tréninkem, řešením modelových situací , případových situací a s testy.

Obsah kursu:
1. Typologie komunikačního partnera
2. Základní druhy chování
3. Verbální a neverbální komunikace
4. Metodologie vedení
5. Porady a jejich řízení
6. Řešení nepříjemných situací
7. Hodnocení podřízených
8. Vytváření týmu
9. Motivace

Termíny:
individuální domluva

POZITIVNÍ ŘÍZENÍ PRO MANAŽERY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.