POVĚŘENEC ochrany osobních údajů (DPO)

Kurz na míru

Základní info

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů ("Nařízení") neboli General Data Protection Regulation ("GDPR") představuje novinku v oblasti předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni a má zásadní dopad na všechny subjekty, které osobní údaje pro různé účely a v různém
rozsahu v rámci svého podnikání zpracovávají.

Organizaci, která není ze zákona povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a která si pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat nepřeje, nic nebrání v tom, aby přesto zaměstnala pracovníka nebo externí poradce pověřené úkoly souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Přípravu na novou směrnici by neměly podcenit hlavně malé a střední firmy, které zpravidla žádné specialisty na problematiku ochrany osobních údajů nemají. „Při výkladu nových pravidel GDPR se lze často setkat s názorem, že i když mnohé firmy nemají povinnost ustanovit člověka, který se bude zabývat touto tématikou, ten, kdo si chce být jistý, by si specialistu na ochranu údajů pořídit měl.“

Pověřenec osobních údajů může být interní i externí osoba, která není certifikována. Úroveň odborných znalostí není přesně definovaná, musí však odpovídat citlivosti, složitosti a množství údajů, které organizace zpracovává.

Pověřenci pro ochranu osobních údajů musí mít odborné znalosti v oblasti vnitrostátní a evropské praxe a právních předpisů na ochranu údajů a důkladně chápat obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je vhodný nejenom pro Pověřence na ochranu osobních údajů. Stejně tak získané znalosti a dovednosti využijí Zpracovatelé osobních údajů: fyzické i právnické osoby.

Možná i ve vaší organizaci je problematika práce s osobními údaji řešena spíš okrajově nebo nesystematicky. Přitom neustále přibývá případů udělení vysokých pokut za porušování povinností, a to souběžně s tím, jak se zvyšuje povědomí subjektů o jejich právech.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Evropská úprava ochrany osobních údajů
 Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)
 Zákon o ochraně osobních údajů a související právní předpisy
 Jak být pověřencem: audit, komunikace, činnosti definice, formy a způsoby zpracování osobních údajů
 Výjimky z působnosti zákona o ochraně osobních údajů
 Ochrana osobních údajů dle 101/2000Sb. vs. GDPR
 vztah mezi správcem a zpracovatelem, příp. příjemcem
 Jak správně provést datovou analýzu
 Bezpečnost zpracování osobních údajů
 Jak vybudovat bezpečnost kolem osobních údajů jak v papírové, tak v elektronické podobě
 Jak a co dokumentovat
 Co je považováno za adekvátní opatření pro dosažení shody
 Použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis (zejm. na intranetu nebo internetu)
 Monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech
 Předávání osobních údajů do cizích zemí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele
 Uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru
 Nakládání s rodnými čísly,
 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy)
 Pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců)

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář 09:00 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Mgr. Lucie Demeterová
CENA: 11,880.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

POVĚŘENEC ochrany osobních údajů (DPO)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.