PODNIKOVÉ FINANCE

Kurz na míru

Základní info

Podnikové finance tvoří jednu ze součástí řízení podniku. Cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu všech podnikových procesů s důrazem na jejich rentabilitu a likviditu.

Cílem výkladu je pochopení vzájemných souvislostí nikoliv vytváření těchto výkazů.

Obsah:

 • Majetková a finanční struktura podniku z rozvahy.
 • Význam dlouhodobých a oběžných aktiv.
 • Pasiva - vlastní a cizí kapitál, přiměřený pracovní kapitál.
 • Krátkodobé zdroje financování, zvláštní formy financování - leasing, faktoring, dotace.
 • Dlouhodobé zdroje financování.
 • Metody pro posuzování investičních záměrů.
 • Čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, náklady příležitostí.
 • Obsah a struktura finančního plánu.
 • Finanční analýza, metody finanční analýzy, ukazatele.
 • Cíle a ekonomické předpoklady fúze.
 • Příklady z firemní praxe.

Co získají účastníci semináře?

 • Znalost základních pojmů podnikových financí.
 • Přehled o ekonomickém a právním kontextu podnikových financí.
 • Prohloubení znalostí o chodu a fungování firmy se zaměřením na procesy financování.
 • Získání základních znalostí o procesu řízení a optimalizace finančních zdrojů.
 • Znalost interních a externích zdrojů financování podniku.
 • Schopnost analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku.

více na www.firemnivzdelavani.cz

PODNIKOVÉ FINANCE

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.